Page 7 - Krilo7-8
P. 7

KУТИЈА ЖИВОТА .....................................................................................88
         Ђоко Остојић .................................................................................................89
          ЗЛОЋУДА ЗЕМЉА БОСНА ...................................................................89
         Гордана Илић ..................................................................................................99
          ПОСЛЕДЊА ТРЕШЊА............................................................................99

         ПРИКАЗИ, КЊИЖЕВНА КРИТИКА, ЕСЕЈИ ..............................103

         Марио Бадјук ................................................................................................105
          ПРИКАЗ РОМАНА „БУКА И БЕС“ В. ФОКНЕРА.........................105
         Звездана Громовић .....................................................................................117
          КАКО ПОСТАТИ ПИСАЦ....................................................................117
         Сања Живковић ...........................................................................................119
          СЕНКЕ ВОДИЉЕ РУСКИХ ПИСАЦА ..............................................119
         Др Миодраг Д. Игњатовић ......................................................................122
          ЗЛАТОВЕЗ ДЕВОЈАЧКЕ ДУШЕ ..........................................................122
         Живота Пушкин Марковић .....................................................................130
          ВЕЗ ТКАНИЦЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ ЧАСОПИС „ЛОВАЦ“ ..130
         Невена Милосављевић ..............................................................................135
          ЕМПИРИЈСКИ ПРИЗОРИ У ПОЕЗИЈИ
          КРСТА МИЛОШЕВИЋА.........................................................................135
         Тања Пајић ....................................................................................................139
          ИСКУШЕЊЕ СТВАРНОСТИ И МИСТЕРИЈА ЖИВОТА..........139
         Зорица Сорак ...............................................................................................144
          ПУТОКАЗ ЗА НОВЕ ПИСЦЕ...............................................................144

         ИЗУЗЕТНОСТ .....................................................................................145
          ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ..................147

         ЛЕТОПИС КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ
         НОВЕМБАР 2021 - СЕПТЕМБАР 2022. .........................................151
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12