Page 6 - Krilo7-8
P. 6

Живота Пушкин Марковић ........................................................................41
            НАШ СВЕТ....................................................................................................41
            ЧЕКАЈУ БЕСКРАЈИ ....................................................................................44
            БИЋЕ БОЉЕ.................................................................................................44
            Ђуро Милекић  ..............................................................................................46
            ХОДОЉУБНИК НА БЕСКРАЈНОМ ПУТУ........................................46
            ЗИМЗЕЛЕН СРЦЕ......................................................................................47
            НОЋ КАДА ЈЕ КИПЕЛА МЕСЕЧИНА................................................47
            Љиљана Мирић ..............................................................................................48
            ЗЕМАЉСКА ДУША...................................................................................48
            Сања Палибрк ................................................................................................49
            ОКОМ КРОЗ ГРАД.....................................................................................49
            АПСУРД ДРУГИ ДЕО...............................................................................52
            ГРАФИТИ НА ЈАВНОЈ КУЋИ................................................................53
            Дара Радојевић ...............................................................................................54
            СТАРИ АДРЕСАРИ ...................................................................................54
            Емина Реџић ....................................................................................................58
            ИДЕМО ПРАШЊАВИМ ДРУМОМ….................................................58
            ЕХ, ШТО НИСАМ......................................................................................59
            Татјана Трифуновић .....................................................................................60
            СТЕПЕНИЦЕ ...............................................................................................60
            НАПРЕД ........................................................................................................61
            ТАЧКА............................................................................................................62
            Миливоје Трнавац .........................................................................................63
            ЈЕ ЛИ ОВО ДОБА.......................................................................................63
            НАША СЕЉАЧКА МАТИ........................................................................64

            ПРОЗА .....................................................................................................67

            Емилија Живојиновић  ................................................................................69
            ТРОЈАВНА МИЛЕНА...............................................................................69
            Вера Јелић ........................................................................................................77
            МИРИС ЉУБАВИ ......................................................................................77
            Братислав Милановић ...............................................................................78
            МАРАМА ......................................................................................................78
            Зорица Михајловић ......................................................................................85
            ЖИГ ЉУБАВИ .............................................................................................85
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11