Page 5 - Krilo7-8
P. 5

САДРЖАЈ
         УВОДНИК...............................................................................................11
         Зорица Сорак, ПИСМЕНОСТ/ПИСМЕНОСТИ ДАНАС................11

         ПОЕЗИЈА.................................................................................................13
         Живојин Андрејић .........................................................................................15
          ТАЈНА ЛИ СИ РАВАНИЦЕ.....................................................................15
         СветланаБуђен ................................................................................................17
          СТАНИ СТАНО..........................................................................................17
         Славица Величковић.....................................................................................19
          МОМ МУЖУ................................................................................................20
         Звездана Громовић.........................................................................................21
          АНТОЛОГИЈА САМОЋЕ ........................................................................21
          ДАХ .................................................................................................................22
          ДАН.................................................................................................................22
          ВАЗДУХ .........................................................................................................23
          КУТИЈА..........................................................................................................24
         Љубица Жикић................................................................................................25
          РЕЧИ ПРОТИВ ПОЕЗИЈЕ........................................................................25
          СКАМЕЊЕНИ БЕЛУТАК ........................................................................26
          СВЕТА ГОРА НЕМЕРЉИВА....................................................................27
         Вера Јелић.........................................................................................................28
          ПО ТОМЕ......................................................................................................28
         Бранислав Лазин ...........................................................................................29
          РАЧУН AN ACCOUNT)............................................................................29
          3. .......................................................................................................................32
         Јеж Лазић Гордана .........................................................................................33
          ЈЕЗИК ТИШИНЕ.........................................................................................33
          НИСУ ЗА МЕНЕ..........................................................................................34
          ЛУЧ..................................................................................................................35
         Слободанка Луковић.....................................................................................37
          РЕЧИМА КАО ХЛЕБОМ .........................................................................37
          ПЕСМОМ КАО МАТИ РУКОМ ............................................................38
          КОПНИ КОРЕНИШТЕ .............................................................................39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10