Page 2 - Krilo7-8
P. 2

Удружење књижевника Србије
                   Књижевна заједница Крагујевац


                        КРИЛО
               часопис за књижевност, језик, културу и изузетност
                      (седми и осми број)

                        ИЗДАВАЧ
                   Књижевна заједница Крагујевац


                       ЗА ИЗДАВАЧА
                       Зорица Сорак

                      ГЛАВНИ УРЕДНИК
                       Зорица Сорак
                       РЕДАКЦИЈА
                     Емилија Живојиновић
                      Звездана Громовић
                     ГРАФИЧКИ УРЕДНИК
                     Никола Срећковић - Jony


                       КОРЕКТУРА
                       Љиљана Мирић

                        ШТАМПА
                     DigitalPrint Крагујевац

                       300 примерака
                     Излази два пута годишње

                         2022.
                        Крагујевац

                      krilo.kzk@gmail.com
   1   2   3   4   5   6   7