Page 9 - Krilo 10
P. 9

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЋИРИЛИЧНУ ПЛЕТИСАНКУ......................11

         НАГРАЂЕНИ РАДОВИ.........................................................................13

         Јован БУНДАЛО, Београд
         ВЕЗ ЈЕ ВЕЗЛА ЈЕФИМИЈА...........................................................................15
         Славица ДАМЊАНОВИЋ, Бачка Топола
         АЗБУКА ЖИВОТА И ТРАЈАЊА...............................................................16
         Марина НИКОЛИЋ, Шабац
         АЗБУКВАР........................................................................................................30
         ПОХВАЉЕНИ РАДОВИ.......................................................................33

         Светлана БУЂЕН, Требиње
         ПЛЕТИСАНКО, СРПСКИ ЗБОРИ ...........................................................35
         Ана ВИЛОТИЈЕВИЋ, Чачак
         СЛОВА ..............................................................................................................37
         Драгиша ЕРАКОВИЋ, Ниш
         ТРИДЕСЕТ МОНАХА..................................................................................39
         Вера ЈЕЛИЋ, Крагујевац
         ЋИРИЛИЦА ПЛЕТИСАНКА СРПСКОГ ЋИРИЛОВАЊА.............40
         Милена МИЛОВАНОВИЋ, Бијељина
         MИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ ............................................................42
         Ратко Поповић, Шњеготиња Средња
         ЋИРИЛИЦА ....................................................................................................43
         Синиша РУДАН, Београд
         ПИСМО.............................................................................................................44
         Љиљана ТЕРЕНТИЋ, Смедерево
         СРПСКОГ РОДА ЗАВЕШТАЊЕ..............................................................45

         НАГРАЂЕНИ ДЕЧЈИ РАДОВИ...........................................................47
         Срна ЈОВИЋ, ОШ „Стефан Немања“, Ниш
         ЋИРИЛИЦА – ПЛЕТИСАНКА СРПСКОГ ЋИРИЛОВАЊА.........49
         Василије Николић, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Бања Лукa
         ЋИРИЛИЦА ....................................................................................................51
         ПОХВАЉЕНА ПЕСМА ЗА ДЕЦУ.......................................................53

         Снежана ШОЛКОТОВИЋ, Корбово
         ЋИРИЛИЧНА СЛОВА.................................................................................55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14