Page 14 - Krilo 10
P. 14

СРПСКО ПИСМО X ВЕКА (ТЕМНИЋКИ НАТПИС,
                   СПОМЕНИК РЕЗАН У КАМЕНУ)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19