Page 12 - Krilo 10
P. 12

Књижевна заједница Крагујевац са поносом објављује резултате конкурса
         „Ћирилица – Плетисанка српског ћириловања”, одржаног у склопу Шесте ме-
         ђународне књижевне манифестације „Писмо Ћирилово". Овај конкурс, инспи-
         рисан лепотом српског језика и ћириличног писма, привукао је пажњу педесет
         аутора, чија дела одишу посебним песничким надахнућем и уметничком вред-
         ношћу.


           Са задовољством објављујемо да је програмски одбор одлучио да равно-
         правно награди три изузетна рада:
           1.  „Вез је везла Јефимија" - Јован Бундал, Београд
           2.  „Азбука живота и трајања" - Славица Дамњановић, Бачка Топола
           3.  „Азбуквар" - Марина Николић, Шабац

           Додатно, осам радова је заслужило похвале за посебну уметничку вредност,
         доказујући богатство и разноврсност талената нашег књижевног простора.

           У категорији дечјег стваралаштва, награђена су два рада, док је један рад
         посебно похваљен, истичући значај ћирилице у образовању и развоју младих
         генерација.

           Захваљујемо свим учесницима на доприносу овој изузетној манифестацији
         и подстицању културе ћириличног писма. Ваша дела су инспирација и потврда
         вредности које заједно чувамо и негујемо.

           Програмски одбор Шесте међународне књижевне манифестације
           „Писмо Ћирилово"
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17