Page 11 - Krilo 10
P. 11

Путовање кроз ћириличну плетисанку


        Добро дошли у посебно издање часописа „Крило”, посвећено књижевности
      која прославља ћирилицу, наше писмо које је вековима носилац културе, иден-
      титета и језичког богатства српског народа. Ово издање је прозор у свет „Ћи-
      рилице – Плетисанке српског ћириловања”, конкурса који је окупио песнике
      и писце надахнуте лепотом нашег писма и моћи речи које оно кроји.
        Одабирањем радова за ово издање, настојали смо да вам представимо не
      само награђена дела која су се истакла својим уметничким достигнућима, већ
      и она која су заслужила посебне похвале за свој допринос очувању и промо-
      висању ћириличног писма. Сваки од ових радова је јединствени израз љубави
      према језику који нас повезује, према традицији коју ценимо и будућности коју
      заједно градимо.
        Ова дела су више од скупа слова на папиру; она су одраз наше колективне
      душе, сведочанство о моћи ћирилице да надахне, образује и уједини. Кроз
      странице овог издања „Крила”, путујемо кроз разноврсне перспективе и емо-
      ције, од почасти великанима наше прошлости до одавања признања неис-
      црпној креативности наших најмлађих.
        Позивамо вас да заједно с нама истражите ове плетисанке речи, да прона-
      ђете инспирацију у њима и да се подсетите зашто је очување нашег писма од
      суштинског значаја за будућност наше културе. Нека вам читање ових дела
      буде и подстрек и утеха, доказ да је ћирилица више од азбуке - она је тканина
      која нас све повезује.
        Уживајте у свакој страници овог издања, у свакој реченици која пулсира
      историјом, у сваком стиху који одзвања будућношћу. Добро дошли на путо-
      вање кроз ћириличну плетисанку српског ћириловања.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16