Управа Књижевне заједнице Крагујевац

Према Статуту Књижевне заједнице Крагујевац и Члан 11. Статута, ОРГАНИ КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ  се бирају на годишњој скупштини у мандату од четири године, са могућношћу поновног избора, и чине је:

1. Скупштина КЗК
2. Управни одбор.
3. Надзорни одбор. 

Управни одбор КЗК је извршни орган и броји три члана. Управни одбор бира председника из редова изабраних чланова Управног одбора.

Управни одбор КЗК

Mobirise Website Builder
мср. Зорица Сорак, професорка српског језика и књижевности
Председница Књижевне заједнице Крагујевац
Mobirise Website Builder
мср. Сања Живковић, професорка српског језика и књижевности
Чланица Управног одбора
Mobirise Website Builder
Света Маџаревић, књижевник 
Члан Управног одбора
Mobirise Website Builder
 Звездана Громовић, књижевница 
Секретар књижевне заједнице Крагујевац

Књижевна заједница Крагујевац
Браће Петковића 13/16
тел. 0612085619

© Copyright 2022 KZK All Rights Reserved. design by JONY

Made with ‌

Landing Page Software