„Писац само започиње књигу. Читалац је завршава.“
- Семјуел Џонсон -


О УДРУЖЕЊУ

Управни одбор Удружења књижевника Србије је 9.11.2017. године донео одлуку бр. 33о/IV о оснивању Књижевне заједнице Крагујевац и одржавању седнице Оснивачке скупштине у Крагујевцу дана 17.11. 2017. године на којој ће бити усвојен Статут Књижевне заједнице Крагујевац и изабрани чланови Надзорног и Управног одбора, као и председник и секретар Књижевне заједнице.
УКС – Књижевна заједница Крагујевац је основана 17. новембра 2017. године доношењем Статута на оснивачкој седници Скупштине. По организационој структури је део Удружења књижевника Србије. УКС – КЗК окупља књижевнике независно од њихових политичких ставова, верског опредељења и националне припадности. За првог председника КЗК изабран је Живота Пушкин Марковић, угледни књижевни стваралац из Крагујевца, који је обављао ту функцију до јуна 2021. За секретара је изабрана Емилија Живојиновић, књижевница. За чланове Управног одбора су изабрани Живота Пушкин Марковић, Раденко Бјелановић и Света Маџаревић. За чланове Надзорног одбора изабрани су: Саша Мићковић, Слободанка Луковић и Животије Николић.

Мисија Књижевне заједнице Крагујевац: Унапређивање и афирмација књижевног стваралаштва и културе.

Визија Књижевне заједнице Крагујевац: Друштво са изграђеним читалачким навикама које конзумира књижевне и друге културне садржаје.

Књижевна заједница Крагујевац у оквиру издавачке делатности објављује дела својих чланова и сарадника и часопис за књижевност, културу и изузетност „Крило“.  

Књижевна заједница Крагујевац
Браће Петковића 13/16
тел. 0612085619

© Copyright 2022 KZK All Rights Reserved. design by JONY

Built with ‌

HTML Generator