На основу Чл. 5, 11. и 12. Статута Удружења књижевника Србије Књижевне заједнице Крагујевац и одлуке УО КЗК, на другој седници одржаној 2018. године у Крагујевцу, Скупштина КЗК је донела решење о покретању периодичног књижевног касописа „КЊИЖЕВНО КРИЛО“ у Крагујевцу.

Krilo 7-8

КРИЛО бр 7-8, XII 2022.
ЧИТАЈ ONLINE...

Krilo 6

КРИЛО бр 6, IX 2021.
ЧИТАЈ ONLINE...

Krilo 7-8

КРИЛО бр 5, VII 2020.
ЧИТАЈ ONLINE...

Књижевна заједница Крагујевац
Браће Петковића 13/16
тел. 0612085619

© Copyright 2022 KZK All Rights Reserved. design by JONY

Made with ‌

HTML Website Creator